Aniela Merici żyła na przełomie wieków XV/XVI w dokładnej daty jej urodzenia nie znamy, między 1470 a1474 jak podają hagiografowie, urodziła się  w Desenzano we Włoszech, zmarła w 1540r a 1535r założyła Towarzystwo Świętej Urszuli.

Na czym polegała wyjątkowość tej świętej? Prosta kobieta, gromadziła wokół siebie elitę Brescii, służyła im radą i mądrością, a przy wsparciu bogatych wdów pomagała ubogim, chorym, których w ówczesnym niespokojnym czasie nie brakowało, przy tym wszystkim prowadziła głębokie  życie modlitwy i umartwienia. Nowa forma życia jaką zaproponowała, to kobiety żyjące w świecie, nie za klauzurą, pomagające najbardziej potrzebującym i przyjmujące styl życia na wzór pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej. Aniela była tercjarką Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego i żyła tą duchowością. Zastanawiałam się dlaczego była tak popularna w niemałym już wówczas środowisku Brescii. Niektórzy pisarze podają, że Brescia była w tamtym czasie bardzo protestancka, co wiązało się z wieloma niepokojami.

Aniela, przekonywała do siebie ludzi swoim głębokim oddaniem Chrystusowi i wielką miłością, nazywano  ją Matką – Siostrą, niosła nadzieję i pociechę dobrym i mądrym słowem tym, którzy tego potrzebowali oraz pomoc materialną.

W tamtych czasach zamętu jawiła się jak światło w tunelu, który nie wiadomo dokąd prowadzi.

Dlaczego jest świętą na czas kryzysu?  Ponieważ uznała, że w trudnych czasach dla Kościoła, a nie wątpliwie w takich żyła, potrzebny jest radykalizm ewangeliczny, głęboka wiara i miłość do Chrystusa i drugiego człowieka, i była konsekwentna w realizacji tego planu.

Aniela była jedną z tych świętych, których Pan powołał do odnowy Kościoła obok św. Ignacego z Loyoli i Teresy z Avila, każdy z nich odegrał swoją rolę w przezwyciężaniu kryzysu i nadawaniu nowego smaku Ewangelii, w środowisku w którym żyli oni, a potem ich córki i synowie.

I na koniec  Aniela  nie założyła Zakonu ani, żadnej szkoły, to Karol Boromeusz chcąc zachować charyzmat urszulanek  spowodował, że urszulanki stały się zakonem klauzurowym, a Kościół zlecił urszulankom dzieło edukacji. Pod konie XVII w, niemal w całej Francji były urszulańskie szkoły dla dziewcząt.

Każda epoka ma swoje kryzysy i każda epoka ma swoich świętych, ponieważ Pan ich wzbudza, może to ktoś blisko  ciebie?